Poribljavanje voda SRU Zlatovčica Jajce - 2019

U petak, 18-10-2019. godine izvršeno je poribljavanje na lokalitetima Malo i Veliko Plivsko jezero, rijeka Vrbas u naselju Vinac, akumulacijsko jezero Zdaljevac te dio rijeke Plive, revira u sreduštu grada...

Riba je isporučena po narudžbi JP Elektroprivreda HB Mostar, a istu je dostavio i isporučio vlasnik ribogojilišta Butrex Ribarstvo iz Trebinja, gospodin Veljko Buđan koji je i donirao jednu količinu 5.000 komada malađi pastrmke u ime suradnje sa SRU "Zlatovčica" Jajce.

Uz predstavnike Elektroprivrede i kantonalne inspekcije poribljavanju su prisustvovali i neki članovi SRU "Zlatovčica" Jajce. Poribljavanje je izvršeno potočnom pastrmkom veličine 10 - 20 cm i šaranom 150-200 grama težine. U Plivska jezera je ubačeno i nekoliko komada odraslih primjeraka šarana (matičnjaka), kao pokušaj uspostavljanja održive populacije šarana u jezerima.

Više slika sa poribljavanja možete pogledati na našoj FB stranici.

BISTRO!

FB stranica udruženja

Posjetite našu FB stranicu SRU Zlatovčica Jajce. Ovdje možete naći sve o našem svakodnevnom radu i aktivnostima u udruženju

Youtube

Posjetite naš youtube kanal! SRU Zlatovčica Jajce