Promjena u kalendaru takmičenja 2016

Na sastanku takmičarske komisije, održanog 11-05-2016 usvojeni su izmjene termina ekipnog takmičenja u ulovu ribe na plovak.

Zapisnik sa sjednice takmičarske komisije održane dana 11.05.2016. sa početkom u 17:00 sati

Sjednici prisutno 5 članova, odsutan jedan član

DNEVNI RED:

1. Prijedlog izmjene termina održavanja ekipnog udruženjskog takmičenja u ulovu ribe udicom na plovak.

2. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen bez izmjena

1. Zbog pomjeranja održavanja vjerskog praznika i manifestacije “Ajvatovica” koji se poklapa sa našim terminom,predsjednik TK predlaže da se ekipno udruženjsko takmičenje održi 05.06.2016. godine, a prema ranije planiranoj satnici.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Hasan Sarać ima primjedbu na način finansiranja takmičara u SPIN-u Ladan Borisa. On smatra da bi prethodno o tome trebala dati mišljenje takmičarska komisija (kao prvostupanjski nivo) i svoj prijedlog uputiti na UO i dalje odlučivanje (kao drugostupanjski nivo). Zaključak TK je, da ubuduće, sve aktivnosti oko finansiranja takmičara prvo idu na razmatranje TK, a onda na UO.

Čato safet je izvjestio da pripreme za pojedinačno takmičenje udruženja (uređenje staze i platoa) idu prema planu.

Sjednica završila sa radom u 18:00 sati.

Predsjednik TK

Safet Čato

15 Mart 2018 Super User Novosti 20
ZAPISNIK SA SKUPŠTINE SRU “ZLATOVČICA” JAJCE Dana 23.02.2018. g. u Jajcu,velika sala općine Jajce, sa početkom u 17:00 sati, održana je redovna izvještajna Skupština Udruženja, i ista je protekla u radnoj atmosferi, uz korektnu i konstruktivnu diskusiju prisutnih članova udruženja.
13 Januar 2018 Super User Ribolovne vode Zlatovčice 337
Prema ugovoru sa Ministarstvom VPŠ SBK, SRU „Zlatovčica Jajce ima ribolovno pravo na vodama područja općine Jajce, Ribolovno područje II Zona 1 i to:

FB stranica udruženja

Posjetite našu FB stranicu SRU Zlatovčica Jajce. Ovdje možete naći sve o našem svakodnevnom radu i aktivnostima u udruženju

Youtube

Posjetite naš youtube kanal! SRU Zlatovčica Jajce