29 Novembar 2018 Super User Novosti 601
Sa malim zakašnjenjem, obavještavamo članove SRU "Zlatovčica" da smo sa DD BH Telecom Sarajevo, direkcija Travnik, 27.06.2018. godine potpisali ugovor o sponzorstvu.

Promjena u kalendaru takmičenja 2016

Na sastanku takmičarske komisije, održanog 11-05-2016 usvojeni su izmjene termina ekipnog takmičenja u ulovu ribe na plovak.

Zapisnik sa sjednice takmičarske komisije održane dana 11.05.2016. sa početkom u 17:00 sati

Sjednici prisutno 5 članova, odsutan jedan član

DNEVNI RED:

1. Prijedlog izmjene termina održavanja ekipnog udruženjskog takmičenja u ulovu ribe udicom na plovak.

2. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen bez izmjena

1. Zbog pomjeranja održavanja vjerskog praznika i manifestacije “Ajvatovica” koji se poklapa sa našim terminom,predsjednik TK predlaže da se ekipno udruženjsko takmičenje održi 05.06.2016. godine, a prema ranije planiranoj satnici.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Hasan Sarać ima primjedbu na način finansiranja takmičara u SPIN-u Ladan Borisa. On smatra da bi prethodno o tome trebala dati mišljenje takmičarska komisija (kao prvostupanjski nivo) i svoj prijedlog uputiti na UO i dalje odlučivanje (kao drugostupanjski nivo). Zaključak TK je, da ubuduće, sve aktivnosti oko finansiranja takmičara prvo idu na razmatranje TK, a onda na UO.

Čato safet je izvjestio da pripreme za pojedinačno takmičenje udruženja (uređenje staze i platoa) idu prema planu.

Sjednica završila sa radom u 18:00 sati.

Predsjednik TK

Safet Čato

FB stranica udruženja

Posjetite našu FB stranicu SRU Zlatovčica Jajce. Ovdje možete naći sve o našem svakodnevnom radu i aktivnostima u udruženju

Youtube

Posjetite naš youtube kanal! SRU Zlatovčica Jajce