29 Novembar 2018 Super User Novosti 601
Sa malim zakašnjenjem, obavještavamo članove SRU "Zlatovčica" da smo sa DD BH Telecom Sarajevo, direkcija Travnik, 27.06.2018. godine potpisali ugovor o sponzorstvu.

INICIJATIVA - Rijeka Pliva - Park prirode

Inicijativa dostavljena Uredu načelnika Općine Jajce, SB Kanton, Federacija BiH.

Sportsko ribolovna udruga “Zlatovčica” Jajce i njen predsjednik, pokrenuli su inicijativu da se tok rijeke Plive (zajedno sa Velikim i Malim jezerom) uredi kao park prirode. U suradnji sa opštinom Jajce, opštinama u susjedstvu ,turističkom zajednicom, drugim udrugama (kajakaši, planinari, ekolozi) pokrenuti aktivnosti na realizaciji ideje u stvarnost.

Promatrajući rijeku Plivu u kontekstu njene prirodne ljepote i potencijala, prije svega kao resursa pitke vode, staništa ptica močvarica ,izrazito salmonidne vode sa autohtonim vrstama riba, te njeno okruženje ( kulturno povijesno bogatstvo, folklor, arhitektura, mnoštvo spomenika, šume i planine), smatramo da je taj kapacitet nedovoljno iskorišten. Prije svega cilj inicijative je rijeku Plivu i okruženje učiniti ekološkom oazom pod zaštitom države. Primjer za ovo nam je Una-Park prirode Bihać. Sigurno je da rijeka Pliva i okruženje nimalo ne zaostaje za Unom i da nudi isti ako ne i veći potencijal. Smatramo da je ovaj korak nužan iz razloga što je sveukupan prostor same rijeke i okruženja značajno devastiran i onečišćen.

Već sada imamo u ponudi sportove na vodi (sportsko rekreativni ribolov, veslanje, rafting, skokovi sa vodopada), značajne smještajne kapacitete (hoteli, moteli i auto-kamp), kulturno historijsku baštinu.

Postojeće sadržaje i kapacitete treba unaprijediti, dopuniti te ujediniti u jedinstven projekat. Ovo nije moguće provesti bez suradnje sa opštinama uzvodno uz rijeku Plivu (Šipovo i Jezero) s obzirom da gotovo svo onečišćenje i smeće dolazi sa tog prostora.

U sklopu opšte ponude, mi ribolovci planiramo u našoj ponudi sportsko rekreativnih aktivnosti, izgraditi stazu za lov ribe udicom na plovak i lov šarana na Malom jezeru. Stoga je potrebno urediti mjesta za start pozicije takmičara (platoi) kao i pristup istim. Već postoje kapaciteti za lov pastrve iz čamca (fly-fishing i spin) na Velikom jezeru. Rukovođeni iskustvom u pripremi i provedbi 35.WFFC (svjetskog prvenstva) i zadovoljstvom takmičara učesnika na prvenstvu, smatramo da naša ponuda u sportsko rekreativnom ribolovu ima veliki potencijal kao svjetski poznata destinacija.

U suradnji sa udrugama sportskih ribolovaca iz D. Vakufa, Bugojna i G. Vakufa/Uskoplja, pokrenuli smo također zajedničke aktivnosti na uređivanju korita i obale rijeke Vrbas kao izrazito onečišćene vode, prije svega ilegalna odlagališta smeća i otpada.

Normalno, za provođenje ovih aktivnosti trebaju i značajna sredstva. Ista bi se pribavila od lokane zajednice, donatora i sponzora kao i aplikacijama kod nadležnih ministarstava na razini SB Kantona i Federacije BiH.

Očekujemo da našu inicijativu smatrate opravdanom i prihvatljivom i da ćete biti pokretač realizacije projekta prema višim razinama vlasti.


U Jajcu 10.12.2015.god. Predsjednik UO
Sadija Bašimamović

 

FB stranica udruženja

Posjetite našu FB stranicu SRU Zlatovčica Jajce. Ovdje možete naći sve o našem svakodnevnom radu i aktivnostima u udruženju

Youtube

Posjetite naš youtube kanal! SRU Zlatovčica Jajce