Novosti - 19. mart 2015

  1. Dana 16-03-2015., u uredu Načelnika Jajca, Hozan Edina, održan sastanak OK 35.WFFC. Prisutni Načelnici opština Ključ, D. Vakuf, Ribnik i Šipovo te predsjednici ribolovnih udruga istih. Tema sastanka je izvještaj o poduzetim aktivnostima na realizaciji projekta i dinamika završetka zadatih poslova. Opšti zaključak je da se pripreme odvijaju prema planu, s tim da se posepna aktivnost provede na mediskoj promociji 35.WFFC.

  2. U sklupu priprema za 35.WFFC Jajce, u suradnji sa građanskim udrugama: P.D. "Ćusine" Jajce, Omladinski centar, OORVI, Izviđači, Rafting klub, K.P.D., J.K.P., Rukometni klub Jajce, dogovorena akcija čiščenja rijeke Plive, Velikog i Malog plivskog jezera za 28-03-2015. godine.

Nakon akcije organizovan je kolektivni ručak.

Pozvamo i sve zaiteresirane da nam se pridruže.

FB stranica udruženja

Posjetite našu FB stranicu SRU Zlatovčica Jajce. Ovdje možete naći sve o našem svakodnevnom radu i aktivnostima u udruženju

Youtube

Posjetite naš youtube kanal! SRU Zlatovčica Jajce