Novosti - 12. mart 2015

  1. BSI Metalege Jajce postao sponzor 35.WFFC  2015. Direktor BSI, gospodin Dekić naznačio na raučun SRU "Zlatovčica" Jajce 2.000 KM i obezbjedio 30 komada trenerki za sudce sa logotipom prvenstva u iznosu 2.500 KM.

  2. Potpisan sporazum sa "ELGRAD" doo Jajce o nadoknadi štete u ribljem fondu, po osnovu korištenja mini hidroelektrana, u iznosu od 45o KM godišnje.

  3. Dana 10-03-2015. god u prostorijama udruženja održan sastanak sa ekološkim udrugama grada Jajca u povodu međunarodne akcije "LET'S DO IT". Dogovarano je organizovanje čiščenja i uređenja obala rijeke Plive i Velikog plivskog jezera.

FB stranica udruženja

Posjetite našu FB stranicu SRU Zlatovčica Jajce. Ovdje možete naći sve o našem svakodnevnom radu i aktivnostima u udruženju

Youtube

Posjetite naš youtube kanal! SRU Zlatovčica Jajce