Režim ribolova

Prema ugovoru sa Ministarstvom VPŠ SBK, SRU „Zlatovčica Jajce ima ribolovno pravo na vodama područja općine Jajce, Ribolovno područje II Zona 1 i to:

VODOTOCI:

Rijeka Vrbas sa pritokama, desna obala od mosta u selu Bila Voda, nizvodno do ušća rijeke Ugar, lijeva obala od Doganovačkog potoka (dva kilometra uzvodno od mosta Bila Voda) nizvodno do mosta Ugar (oko 35 km dužine vodotoka).
Rijeka Ugar lijeva obala do granice sa općinom Dobretići. (oko 4 km dužine vodotoka).
Rijeka Pliva sa Velikim i Malim jezerom, od ušća do granice entiteta RS sa općinom Jezero. (oko 10 km vodotoka)

TOTALNE ZABRANE RIBOLOVA:

Sve pritoke (potoci Bila voda, Glasinac, Šedinac, Rika i Lučina) su prirodna mrijestilišta.
Rijeka Vrbas od Komotinskog potoka do TUK tunela.

OGRANIČENJA RIBOLOVA:

Rijeka Pliva od Vodopada do lokacije Miketin mlin. (posebna salmonidna zona uz doplatu a po režimu „uhvati i pusti“) i od ušča Velikog Plivskog jezera uzvodno do Osmica (granica entiteta) salmonidna zona, ribolov samo uz uporabu voblera, blinkera i površinskih mušica tj. flay i spin tehnikom.

Zabranjen lov na dubinku (lov sa utegom na dnu) na svim tokovima, izuzev akumulacije Barevo (Zdaljevac) rijeke Vrbas od Bile Vode do Komotinskog potoka i Velikog i Malog jezera.

Strogo zabranjena upotreba lajnera i podvodnih mušica.

DOZVOLJEN RIBOLOV:

Živim mamcima na soma, štuku, smuđa, klena (keder, glista, pijavica i crv) na Velikom i Malom jezeru, akumulaciji Barevo (Zdaljevac) i Bočac-Ugar.

PRAVO RIBOLOVA ZA ČLANICE SRS SBK

Po odluci UO, sve članice SRS SBK koje uplate SRU „Zlatovćica“ Jajce do 28.02.2018.g., 250,00 KM na račun br. 3383602200313069 kod UNIKREDIT Banka, PJ Jajce, ostvaruju pravo ribolova na vodama kojim upravlja SRU „Zlatovćiva“ Jajce (dostaviti kopiju uplatnice), uz ograničeni broj izlazaka na naše vode (10 izlazaka po članu). Pri dolasku "OBAVEZNO" se najaviti ribočuvaru Dedić Hamdiji na tel. 063/432-506, koji vodi evidenciju izlazaka.

U Jajcu 12.01.2018. god. Predsjednik UO
Marijo Raić

FB stranica udruženja

Posjetite našu FB stranicu SRU Zlatovčica Jajce. Ovdje možete naći sve o našem svakodnevnom radu i aktivnostima u udruženju

Youtube

Posjetite naš youtube kanal! SRU Zlatovčica Jajce