Dana 09.02.2019. godine na 1. sjednici Upravnog odbora SRU "Zlatovčica" Jajce koja je održana u prostorijama udruženja, donešena je odluka da se za dio ribolovnog područja ovog udruženja, na dijelu vodotoka rijeke Plive od Vodopada pa do Miketinih kuća, zadužuje kontrolor ribočuvar Zulum Sead.

Isti je zadužen za kontrolu i prodaju dnevnih i vikend dozvola, a istog možete kontaktirati svaki dan od 8:00 do 20:00 sati na telefon 065 082 550. Sve zainteresovane ribare za ribolov na tom području, kao i članove SRU "Zlatovčica" koji imaju godišnju pretplatu obavještavamo da su dužni izvršiti najavu Zulum Seadu za izlazak na vodu najmanje jedan dan ranije.

BISTRO!

Upravi odbor SRU "Zlatovčica" Jajce

FB stranica udruženja

Posjetite našu FB stranicu SRU Zlatovčica Jajce. Ovdje možete naći sve o našem svakodnevnom radu i aktivnostima u udruženju

Youtube

Posjetite naš youtube kanal! SRU Zlatovčica Jajce