Z A P I S N I K sa sastanka Upravnog odbora koji je održan u prostorijama udruženja.
Sastanku prisutno 7 članova UO, odsutno 3 člana (Barišić,Filipović i Vugrin) te se konstatira da postoji kvorum za rad UO.

DNEVNI RED:
1. Inicijativa rijeka Pliva “Park prirode”
2. Prijedelog za priznanja OV Jajce
3. Prijedlog odluke o kupovini motora za ribočuvara
4. Prijedlog odluke o sredstvima za poribljavanje
5. Razno

DISKUSIJA:

1. Predsjednik UO Sadija Bašimamović je ukratko upoznao članove UO o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji inicijative i ostvarenim kontaktima sa načelnicima opština Jajce, Šipovo i Jezero te sa presjednicima ribolovnih udruga sa prostora istih. Po uzoru na sličan projekat u Bihaću gdje je rijeka Una proglašena parkom prirode. Cilj je cijeli tok rijeke Plive učiniti ekološkom i turističkom atrakcijom.

2. Na natječaj za dodjelu priznanja i nagrada Općine Jajce,a u povodu dana grada, odlučeno je da se kandidira naše udruženje za priznanje “Povelja grada Jajca” a zbog rezultata u doprinosu unapređenja ribljeg fonda, očuvanju okoliša i uspješne organizacije 35.WFFC.

3. Kako na računu imamo znatna sredstava, a nemožemo ih prenijeti u tolikom iznosu u narednu godinu (prihod od 35.WFFC), a s obzirom da je postojeći motor kojim se koristi ribočuvar već amortizovan (star je 12 godina) i da izuskuje znatne troškove održavanja, odlučeno je da se kupi novi istih karakteristika cijene do 2.500 KM.

4. Iz istih razlog i ako smo u 2015.godini za potrebe 35. WFFC, izvršili poribljavanje u iznosu od 3.800 KM, donesena je odluka da se za 4.000 KM kupi konzumna riba potočne pastrve i pusti u Malo jezero prije otvora sezone 2016.

5. Pod razno nije bilo posebne diskusije izuzev što je iskazana potreba, s obzirom da posjedujemo značajna materijalna sredstva, da se imenuje inventurna komisija koja će obaviti popis imovine i dostaviti Skupštini na uvid.

Članovi komisije:

-Faruk Mulalić predsjednik
-Goran Ljubičić član
-Bego Zolić član

Predssjednik UO
Sadija Bašimamović

FB stranica udruženja

Posjetite našu FB stranicu SRU Zlatovčica Jajce. Ovdje možete naći sve o našem svakodnevnom radu i aktivnostima u udruženju

Youtube

Posjetite naš youtube kanal! SRU Zlatovčica Jajce