Z A P I S N I K sa sastanka Upravnog odbora koji je održan u prostorijama udruženja.
Sastanku prisutno 7 članova UO, odsutno 3 člana (Barišić,Filipović i Vugrin) te se konstatira da postoji kvorum za rad UO.

DNEVNI RED:
1. Inicijativa rijeka Pliva “Park prirode”
2. Prijedelog za priznanja OV Jajce
3. Prijedlog odluke o kupovini motora za ribočuvara
4. Prijedlog odluke o sredstvima za poribljavanje
5. Razno

DISKUSIJA:

1. Predsjednik UO Sadija Bašimamović je ukratko upoznao članove UO o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji inicijative i ostvarenim kontaktima sa načelnicima opština Jajce, Šipovo i Jezero te sa presjednicima ribolovnih udruga sa prostora istih. Po uzoru na sličan projekat u Bihaću gdje je rijeka Una proglašena parkom prirode. Cilj je cijeli tok rijeke Plive učiniti ekološkom i turističkom atrakcijom.

2. Na natječaj za dodjelu priznanja i nagrada Općine Jajce,a u povodu dana grada, odlučeno je da se kandidira naše udruženje za priznanje “Povelja grada Jajca” a zbog rezultata u doprinosu unapređenja ribljeg fonda, očuvanju okoliša i uspješne organizacije 35.WFFC.

3. Kako na računu imamo znatna sredstava, a nemožemo ih prenijeti u tolikom iznosu u narednu godinu (prihod od 35.WFFC), a s obzirom da je postojeći motor kojim se koristi ribočuvar već amortizovan (star je 12 godina) i da izuskuje znatne troškove održavanja, odlučeno je da se kupi novi istih karakteristika cijene do 2.500 KM.

4. Iz istih razlog i ako smo u 2015.godini za potrebe 35. WFFC, izvršili poribljavanje u iznosu od 3.800 KM, donesena je odluka da se za 4.000 KM kupi konzumna riba potočne pastrve i pusti u Malo jezero prije otvora sezone 2016.

5. Pod razno nije bilo posebne diskusije izuzev što je iskazana potreba, s obzirom da posjedujemo značajna materijalna sredstva, da se imenuje inventurna komisija koja će obaviti popis imovine i dostaviti Skupštini na uvid.

Članovi komisije:

-Faruk Mulalić predsjednik
-Goran Ljubičić član
-Bego Zolić član

Predssjednik UO
Sadija Bašimamović

13 Januar 2018 Super User Ribolovne vode Zlatovčice 224
Prema ugovoru sa Ministarstvom VPŠ SBK, SRU „Zlatovčica Jajce ima ribolovno pravo na vodama područja općine Jajce, Ribolovno područje II Zona 1 i to:
16 Novembar 2017 Super User Novosti 269
Za nekoliko dana će naše udruženje potpisati sponzorski ugovor o korištenju BH Telecom loga u propagandne svrhe na mjesec dana.

FB stranica udruženja

Posjetite našu FB stranicu SRU Zlatovčica Jajce. Ovdje možete naći sve o našem svakodnevnom radu i aktivnostima u udruženju

Youtube

Posjetite naš youtube kanal! SRU Zlatovčica Jajce